NúmerosLogos Concello de Narón, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña